Հետևեք մեզ սոց կայքերում

Հայր Մեր աղոթքը մի քանի լեզուներով

Հայերեն (Գրաբար) Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։