Հայոց Եկեղեցին. Երվանդ Տեր-Մինասյան. pdf

Տպագրվում է երաշխավորությամբ
ԳՀՃ Ուսումնական խորհրդի և Պատմական
աստվածաբանության և հումանիտար
առարկաների ամբիոնի

Հրատարակության պատրաստեց
Գևորգ եպս. Սարոյանը
Խմբագիր և ծանոթ.՝ Ավ. Քալաշյան
Տեր-Մինասյան Երվանդ

Ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2014.– 160 էջ:

Վաստակաշատ հայագետ, աստվածաբանության լիցենցիատ, փիլիսոփայական և բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտության վաստակավոր գործիչ Երվանդ Տեր-Մինասյանի «Հայոց Եկեղեցին» ձեռնարկը գիտատեսական և եկեղեցաբանական մոտեցումների ներդաշնակ զուգորդությամբ ներկայացնում է Առաքելական շրջանից մինչև 1970-ականներն ընկած ժամանակաշրջանի Հայ Եկեղեցու պատմությունը:
Իբրև լրացուցիչ ուսումնական ձեռնարկ այն հասցեագրվում է ուսանողությանը և Հայ Եկեղեցու պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն հանրությանը:

Տպագրվում է մեկենասությամբ
ՍԱՐԳԻՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ

Բեռնել.download  (1.01Mb)