Ե՞րբ է մարդ կյանքում առաջին անգամ Ս. Հաղորդություն ստանում

 Սուրբ Մկրտության ժամանակ, երբ չափահաս չմկրտված անձը մաքրվում է ադամական և մինչ այդ գործած մեղքերից՝ դառնալով Եկեղեցու անդամ և քրիստոնյա: Այս խորհրդի անբաժանելի մաս Ս. Դրոշմի ընթացքում՝ երկրպագությունից հետո, առաջին անգամ նոր մկրտվածը Ս. Հաղորդություն է ստանում: Այն խորհրդանշում է քրիստոնյայի ամբողջական անդամակցությունը Եկեղեցուն: Եթե մկրտվողը չափահաս է, ապա եկեղեցականը Ս. Հաղորդությունը դնում է նրա բերանի մեջ, իսկ եթե նորածին է, ապա շրթնահաղորդ է անում: