Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. mp3

logo.mp3 - Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. mp3
[audio autoplay="true" mp3="http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2019/04/03-Qristos-hareav.mp3"][/audio] բեռնել.download (4.37 Mb)   Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց. նմա փառք յաւիտեանս. ամէն: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

Հարության շրջանի Ժամամուտն է: