Հայստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոները. Արամ Դիլանյան. pdf

 

Բեռնել.download  Link 1 (1.95mb)

 

Բեռնել.download  Link 2 (1.95mb)

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՏՈՆԵՐԸ
(ՏՈՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ)

ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏՈՆԵՐ
Աշխատասիրությամբ՝ Արամ Դիլանյանի
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ 2001

 «Հայ Եկեղեցու տոները» գիրքը եկեղեցական տոների խորհուրդը և օրացույցային ընթացքը բացատրում և մեկնաբանում է համաձայն մեր Եկեղեցու սրբազան ավանդության և մեր հոգեկիր ու հոգեշնորհ վարդապետների ուղղափառ ուսուցման: Սա փորձ է ի մի բերելու և միասնական շարադրանքով ներկայացնելու տոնախոսական, դավանաբանական, ճառախոսական ու ծիսական բնույթի ձեռագրերում և գրքերում ցրված համանուն գործերի ստվար մասը:
Եկեղեցական տոներին վերաբերող բացատրությունների նմանօրինակ վերհանումը թելադրել է այս գրքի կազմման սկզբունքը, այն է՝ թարգմանաբար կատարված ծաղկաքաղ հայրերի երկասիրություններից: Այս տոնախոսական ժողովածուի յուրաքանչյուր գլխի ամբողջականությունն ապահովելու և տոնի մասին ասելիքն ավարտուն դարձնելու նպատակով համադրվել են տարբեր հեղինակների՝ այս կամ այն տոնին վերաբերող համապատասխան գործերը՝ լրացնելով միմյանց: Հնարավորի սահմանում պահպանվել են բնագրերին հարազատ՝ ճառախոսական, ներբողական ոճը և շարադրանքը: Գրքի վերջում տրվում է այն բոլոր գործերի ցանկը, որոնք աղբյուր են ծառայել այս գրքի գրության համար: