Vazgen a myuron orhneq 551x660 - «Մեր, այս սրբազան մյուռոնով՝ միացե՜ք, եղբայրացե'ք» Վազգեն Առաջին կաթողիկոս

«Մեր, այս սրբազան մյուռոնով՝ միացե՜ք, եղբայրացե’ք» Վազգեն Առաջին կաթողիկոս

«Հայեր, հոգևոր զաւակներ Մեր, այս սրբազան միւռոնով՝ միացէ՜ք, եղբայրացէ’ք, եղէք մէ’կ կամք, եղէք մէ’կ ուրախութիւն, եղէք մէ’կ ցաւ: Եղէք մէ´կ ազգ, մէ’կ ընտանիք, մէ´կ ժայռացած երդում և հաւատացէք մեր այս մի բուռ հայրենի հողին ու նրա գալիքին, սուրբգրական Արարատի հայացքի տակ, Սուրբ էջմիածնի օրհնութեան ներքոյ:
«Քանզի ո՛վ է մեր յոյս, կամ խնդութիւն կամ պսակ պարծանաց մերոց, եթէ ոչ դուք ժողովուրդ մեր, առաջի Տեռան մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ի նորա գալստեանն: Զի դուք էք փառք մեր և խնդութիւն» (Ա . Թեսաղ.Բ. 19— 2 0 ):
Այժմ և միշտ, ամէն»:

ՀԱՏՎԱԾ ՎԱԶԳԵՆ Ա ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ՝ ՍՐԲԱԼՈՒՅՍ ՄՅՈՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԻՑ
(Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 29 սեպտեմբերի 2001 թ.)

Մայր Աթոռի Տեղեկատվական համակարգ