Սուրբ հայրերի վարքն ու կենցաղավարությունը. pdf

Բեռնել.download  Link 1 (7.805Kb)

 

Բեռնել.download  Link 2 (7.805Kb)

 

Տպագրվում է երաշխավորությամբ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Հրատարակչական խորհրդի
Թարգմանիչներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա)
Գրիգորյան, Վաղարշակ Թանգամյան
Խմբագիրներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան,
Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան
Լեզվաոճական խմբագիր և սրբագրիչ` Արմինե Սահակյան

ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Թարգմ.
գրաբարից/Թարգմանիչներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա)
Գրիգորյան, Վաղարշակ Թանգամյան; խմբագիրներ` Շահե Ծ.
վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան; Լեզվաոճական
խմբագիր և սրբագրիչ` Արմինե Սահակյան.-Սուրբ Էջմիածին:

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչություն, 2016.
Հտ. Ա: — 600 էջ: