Սուրբ հայրերի վարքն ու կենցաղավարությունը. pdf

Kazm HV jpg 880x660 - Սուրբ հայրերի վարքն ու կենցաղավարությունը. pdf
Բեռնել.download  Link 1 (7.805Kb)   Բեռնել.download  Link 2 (7.805Kb)   Տպագրվում է երաշխավորությամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հրատարակչական խորհրդի Թարգմանիչներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան, Վաղարշակ Թանգամյան Խմբագիրներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան Լեզվաոճական խմբագիր և սրբագրիչ` Արմինե Սահակյան ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՎԱՐՔՆ ՈՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Թարգմ. գրաբարից/Թարգմանիչներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան, Վաղարշակ Թանգամյան; խմբագիրներ` Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սիրանուշ (Նանա) Գրիգորյան; Լեզվաոճական խմբագիր և սրբագրիչ` Արմինե Սահակյան.-Սուրբ Էջմիածին: Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչություն, 2016. Հտ. Ա: - 600 էջ: