«Տիրոջ առաջ պատվական երեք գործ կա» (հայրերի վարքից)

 Աբբա Անտոնիոսն ասաց.

 -Երեք գործ կա Տիրոջ առաջ պատվական. առաջին` երբ մարդը տկարանա, և նրա վրա փորձություններ գան, ու գոհությամբ ընդունի դրանք, երկրորդ` երբ մեկը սրբությամբ կատարի իր գործը Տիրոջ առաջ և ոչ թե մարդահաճությամբ, երրորդ` երբ մեկը նստի հոգևոր հոր մոտ և ամբողջովին հրաժարվի իր կամքից:

Հտված «Սուրբ հայրերի վարքն ու կենցաղավարությունը» գրքից