Շենուդա Պատրիարք. Համեմատական աստվածաբանություն. pdf

ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՀԱՎԱՏՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԵՐ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ.

ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ.

 

.download - Շենուդա Պատրիարք. Համեմատական աստվածաբանություն. pdf (772KB)