arciv 880x660 - Պատիվ ու հարգանք ձեռք են բերում ոչ թե ուժով, այլ մեծահոգությամբ

Պատիվ ու հարգանք ձեռք են բերում ոչ թե ուժով, այլ մեծահոգությամբ

Արծվի ձագը գլուխը բնից հանելով, տեսավ ժայռերի մեջ ճախրող թռչունների բազմությունը:

— Մայրի´կ, այս ի՞ նչ թռչուններ են, — հարցրեց նա, — Մեր ընկերներն են, — ասաց մայր արծիվը որդուն, -արծիվն ապրում է մենության մեջ. այդպիսին է նրա կյանքը, սակայն ժամանակ առ ժամանակ նա ևս շրջապատի կարիք է զգում, այլապես նա էլ ի՞նչ թռչունների թագավոր: Բոլորին, ում դու տեսնում ես ներքևում, մեր հավատարիմ ընկերներն են:

 Մոր բացատրությունից բավարարված` արծվի ձագը հետաքրքությամբ շարունակեց հետևել թռչուններին`այսուհետև համարելով նրանց իր հավատարիմ ընկերները: Բայց հանկարծ նա գոռաց.

 -Վա՜յ, վա՜յ, նրանք գողացան մեր սնունդը:

 -Հանգստացի՛ր, որդիս: Նրանք մեզնից ոչինչ չեն գողացել, ես ինքս եմ նրանց հյուրասիրել: Ընդմիշտ հիշի´ր, թե քեզ հիմա ինչ կասեմ, ինչքան էլ արծիվը սոված լինի, նա անպայման պետք է իր որսը կիսի հարևան թռչունների հետ: Այս բարձրությունից նրանք ի զորու չեն գտնելու սնունդ, և անհրաժեշտ է իրենց օգնել:

 Յուրաքանչյուրը, ով ցանկանում է ունենալ հավատարիմ ընկերներ, պետք է լինի բարի և համբերատար` ուշադիր լինելով ուրիշների կարիքներին: Պատիվ ու հարգանք ձեռք են բերում ոչ թե ուժով, այլ մեծահոգությամբ և կարիքավորների հետ անգամ վերջին կտորը կիսելու պատրաստակամությամբ:

Գրառում՝ Սմբատ սարկավագ Խանվելյան