Մեղավորներին ապաշխարության կանչելու կանոն. pdf

 

Բեռնել.download  Link 1 (644 kb)

 

Բեռնել.download  Link 2 (644 kb)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ
ԵԿԵՂԵՑԻ
ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԹԵՄ

ՄԵՂԱՒՈՐՆԵՐԻՆ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆՉԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆ
Չորրորդ հրատարակութիւն

Երեւան
Հեղինակային հրատարակութիւն 2019

Մեղաւորներին ապաշխարութեան
կանչելու կանոն/Կազմ.` Է.Մ. Մինասեան.-
Եր.: Հեղինակային հրատարակութիւն,
2021.- 136 էջ:

Գիրքը նախատեսուած է խոստովանահայրերի
եւ ապաշխարութեան կարգի մէջ մտնող եւ
գտնուող անձանց համար:

Կազմ.` Է.Մ. Մինասեան
խմμ.` Մ. Արաբեան