Լեռան քարոզը. Երանի նրանց, ովքեր սրտով մաքուր են (Մատթ. 5:8)

Հիսուս երանության է արժանացնում սրտով մաքուրներին և նրանց աստվածտեսության խոստում տալիս:
Ա՛յս երանիին հասնելու համար, սակայն, Քրիստոս մի շարք հանգամանքներ է կարևորում: Ինչպե՞ս են ապրում և գործում սրտով մաքուրները: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: