Լեռան քարոզը. Երանի արդարության համար հալածվողներին (Մատթ. 5:10-12)

 Մատթեոսի Ավետարանի 8-րդ երանին վերաբերում է այն բոլոր մարդկանց, որոնք հալածվում են արդարության համար: Քրիստոս ոչ միայն երանի է տալիս այդպիսի մարդկանց, այլև երկնքի արքայությանն արժանացնում: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: