Քրիստոնեություն բոլորի համար

qristoneutun-bolori-hamar

Կայքում ներկայացվում են արդիական խնդիրների, շրջակա աշխարհի, միջանձնական փոխհարաբերությունների վերաբերյալ հոգևոր տեսակետներ, ուսուցումներ, դիրքորոշումներ՝ հիմնված Սուրբ Գրքի, եկեղեցական հեղինակների, ինչպես և տարբեր Եկեղեցիների Սոցիալական հայեցակարգի հիմունքների և ընդունված եկեղեցական փաստաթղթերի վրա:

 Կայքի գլխավոր էջում արտացոլված են հիմնական վերնագրերը, որոնց բովանդակությունն առավել ծավալվում է նաև ենթավերնագրերի ներքո: Ենթավերնագրերը երևում են գլխավոր թեմա մուտք գործելիս բովանդակության վերջում:
www.christianity4all.com