Քահանաններին անարգողների դատաստանի մասին

Առաքյալները հաստատուն կերպով կարգավորել են և ասել` եթե որևէ մեկն անարգի, քամահրի կամ արհամարհանքով վերաբերվի քահանային, թող իմանա, որ Աստծուն է արհամարհում, քանի որ Աստծո սպասավորն է և հաշիվ է տալու ձեր հոգիների փրկության համար, քանի որ գրված է` ժողովրդի վրա կարգված իշխանի մասին մի բամբասիր:

Մխիթար Գոշ, Գիրք Դատաստանի