Կարելի՞ է եկեղեցուց մեռոնաջուր վերցնել և տուն տանել

 Երբեմն մարդիկ գալիս են եկեղեցի և մեռոնաջուր խնդրում հիմնականում իրենց հիվանդի համար, որպեսզի այն քսեն հիվանդի մարմնի ցավոտ մասերին: Որոշներ էլ այն ուզում են և հետագայում օգտագործում զանազան կախարդությունների և գուշակությունների համար` իմանալով Ս. Մյուռոնի զորության մասին:

 Պետք է գիտենալ, որ Ս. Մյուռոնին կարող է մոտենալ միայն քահանայական ձեռնադրություն և օծում ունեցող հոգևորականը: Ավելի խոնարհ աստիճան ունեցողները և հատկապես աշխարհականները չեն կարող անգամ դիպչել Ս. Մյուռոնին:

 Ուստի ճիշտ չէ մյուռանաջուր տալն աշխարհիկ մարդկանց:

 Նմանատիպ դեպքերում հոգևորականները պետք է ջուր օրհնեն առանց Մեռոն կաթեցնելու և տան այդ մարդկանց, կամ այցելեն տուն և մասնավոր կարգ կատարեն հիվանդների համար:

 Հատված Զաքարիա վրդ. Բաղումյանի` «200 հարց Ս. Մկրտության մասին» գրքից
Աղբյուր՝ armchurch.info