Ժամագիրք. 2016. pdf

Բեռնել.download  Link 1 (64Mb)

 

Բեռնել.download  Link 2 (64mb)

 

ԺԱՄԱԳԻՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ Ս. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ. – Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2016.– 504 էջ:
Ներկայ հրատարակութիւնը 1903 թ. Վաղարշապատում հրատարակուուած Ժամագրքի վերահրատարակութիւնն է, աննշան սրբագրումներով: Լրացուուել են որոշ բացթողումներ սաղմոսներից, քարոզներից, աւետարանական ընթերցումներից` ըստ Ատենի Ժամագրքի եւ Աստուուածաշնչի: Սուրբ Երրորդութիւն, Սուրբ Հոգի, Աստուուած յատուկ անունների գրութեան ձեւերը նոյնացուուել են` միշտ գրուելով մեծատառով, աւելացուուել են նաեւ տրոհման նշանները` ընթերցանութիւնը հասկանալի դարձնելու համար: Եկեղեցասէր եւ հաւատացեալ շատ հայորդիների համար այս գիրքը իւրայատուկ նուուէր է` աւելի լաւ ճանաչելու Մայր եկեղեցու ծիսական կեանքն ու արարողութիւնները:

 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2016