Էմանուել քահանա Նազարյանց. Պարզ քարոզներ. pdf


Ուսուցիչ, գրականագետ, քարոզիչ Էմմանուել քահանա Նազարյանցը թողել է բավական զգալի գրական ժառանգություն` թե՛ ինքնուրույն և թե՛ թարգմանական: Էմմանուել քահանայի կրոնական բովանդակության գրքերից հայտնի են «Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը», «Չարչարանքի շաբաթը» և «Պարզ քարոզներ» քառահատոր ժողովածուն: Ներկա հրատարակությունն ընդգրկում է նրա «Պարզ քարոզները», որոնք այսօր էլ պահպանում են իրենց կենդանի ուժն ու ներգործությունն ընթերցողի վրա:

Նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Բեռնել 1898թ. հրատարակության գիրքը
Բեռնել.download
 (167.8Kb)

 

Բեռնել 2011թ. հրատարակության գիրքը
Բեռնել.download
 (1010Kb)