Աստվածաշնչյան ճաշու ընթեցումներ 2022թ.

ՑԱՆԿ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԵԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԻՆԵՐԻ 2022
ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
(Ըստ նոր տոմարի)
Կազմուած ըստ Հայ Եկեղեցու Ճաշոցի

Կազմեց՝ Արթուր սրկ. Յակոբեան

Տպագրւում է մեկենասութեամբ՝ Շուշան Մարգարեանի

Բեռնել.download (1.50MB)