Աստվածաշնչյան ճաշու ընթեցումներ 2021

ՑԱՆԿ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԵԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԻՆԵՐԻ 2021
ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
(Ըստ նոր տոմարի)
Կազմուած ըստ Հայ Եկեղեցու Ճաշոցի
(Վաղարշապատ, 1872 թ.)
Կազմեց՝ Արթուր սրկ. Յակոբեան

Տպագրւում է մեկենասութեամբ Արև Դավթյանի
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ 2021

Բեռնել.download (3.50MB)