Խաչն ի նախնումն. mp3

logo.mp3 - Խաչն ի նախնումն. mp3
[audio http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2014/03/Xach-i-naxnumn.mp3] բեռնել.download Link 1 (2.04 Mb) բեռնել.download Link 2 (2.04 Mb)  

Խաչն ի նախնումն երևեցաւ, ծաղկեալ ի դրախտն աստուածատունկ Մխիթարիչ եղեւ Սեթայ, նախագուշակ հօրն Ադամայ: Մեք ի յայն փայտն եմք յուսացեալ յոր Տէր Յիսուս բեւեռեցաւ Եվ խոնարհեալ երկրպագեմք աստուածընկալ Սուրբ Նշանին:

Խաչի Տաղ է, երգվում է Խաչի տոներին Սուրբ Պատարագի ժամանակ որպես Մեղեդի: Կատարում է Անդրանիկ սարկավագ Հովհաննիսյանը: Սիրողական ձայնագրություն: