Հայր առաքող Միածնիդ. mp3

logo.mp3 - Հայր առաքող Միածնիդ. mp3
[audio http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2014/03/Hayr-araqox.mp3] բեռնել.download Link 1 (4.00 Mb) բեռնել.download Link 2 (4.00 Mb)  

Հայր առաքող Միածնին որում ետուր յաշխարհի զընտրեալսն քո ի սկզբանէ. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ: Փառացն Հօր ճառագայթ որ շնորհեցեր աշխարհի լուսաւորիչ զառաքեալսն. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ: Կենդանարար սուրբ Հոգի որ ի լեզուս բաժանեալ հանգեար ի սուրբ առաքեալսն. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:

Առաքելոց տոնի «Ողորմյա» շարականն է: Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Աղբյուր՝ sharakanner.blogspot.com