Եկեղեցական օրացույց. 2016Թ. pdf

Oracuyc 2016 - Եկեղեցական օրացույց. 2016Թ. pdf

Բեռնել.download (9.01Mb)                     Ի ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 2016 Գիր տարւոյ (Տարեգիր) .......................................ԷԶ Եօթներեակ (Կիրակագիր) .................................ԳԲ Վերադիր................................................................ 19 Իննեւտասներեակ (Ոսկեգիր)............................... 3 Բուն ձայնքն` ԱՁ, ԲՁ, ԳՁ, ԴՁ Աջակողմեան դասուն են սկսեալ ի Բուն Բարեկենդանէ: ՉՈՐՍ ԵՂԱՆԱԿՔ Գարնանամուտ եւ հասարակած........... Մարտի 20 Ամառնամուտ եւ արեւադարձ................Յունիսի 21 Աշնանամուտ եւ հասարակած.....Սեպտեմբերի 23 Ձմեռնամուտ եւ արեւադարձ........Դեկտեմբերի 21