Եկեղեցական օրացույց. 2016Թ. pdf

Բեռնել.download (9.01Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ի ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
2016
Գիր տարւոյ (Տարեգիր) …………………………………ԷԶ
Եօթներեակ (Կիրակագիր) ……………………………ԳԲ
Վերադիր………………………………………………………. 19
Իննեւտասներեակ (Ոսկեգիր)…………………………. 3
Բուն ձայնքն` ԱՁ, ԲՁ, ԳՁ, ԴՁ Աջակողմեան դասուն են սկսեալ ի Բուն Բարեկենդանէ:
ՉՈՐՍ ԵՂԱՆԱԿՔ
Գարնանամուտ եւ հասարակած……….. Մարտի 20
Ամառնամուտ եւ արեւադարձ…………….Յունիսի 21
Աշնանամուտ եւ հասարակած…..Սեպտեմբերի 23
Ձմեռնամուտ եւ արեւադարձ……..Դեկտեմբերի 21