Մանուկ Աբեղյան. Գևորգ Դ. Մեծագործ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց.PDF

Բեռնել.download  Link 1 (1.08Kb)

 

Բեռնել.download Link 2  (1.08Kb)

 

Աշխատասիրել և ծանոթագրել է
Պետրոս Հ. Հովհաննիսյանը

ՄԱՆՈՒԿ ԱԲԵՂՅԱՆ
Գևորգ Դ. Մեծագործ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց – Էջմիածին:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2014. – 264 էջ:
Հայ ականավոր լեզվաբան, գրականագետ Մանուկ Աբեղյանի (1865-1944) առավել քիչ հայտնի սույն աշխատությունը հարգանքի ու անսահման սիրո տուրք է ԺԹ դարի կեսերի ամենա նշանավոր Հայոց կաթողիկոսներից Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի – Քերեստեճյանի (1813-1882) խնկելի հիշատակին:
Միևնույն ժամանակ այն Գևորգյան Ճեմարանի հիմնադրման թեև համառոտ, սակայն արժանահավատ պատմության վավերագիրն է:
Հասցեագրվում է Հայոց Եկեղեցու և դպրոցի պատմությամբ հետաքրքրվողներին, ընթերցող հանրությանը
Մեկենասությամբ
ՍԱՐԳԻՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ