Եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների և հոգևորականի՝ հասարակական կյանքում ներգրավվածության մասին է

Տավուշի թեմի առաջնորդը «Օր 6-րդ» հաղորդաշարի շրջանակում պատասխանում է հետևյալ հարցադրումներին.
— Ո՞րն է եկեղեցի-պետություն տարանջատման սահմանները՝ նկատի ունենալով վանաձորյան վերջին զարգացումները.
— Ի՞նչ են ակնկալում հասարակության զանազան շերտերը եկեղեցականից.
— Չե՞ք կարծում որ ընտրական գործընթացն ունի հոգևոր շերտ, օրինակ՝ անարդարությունը, կաշառատվությունը, կեղծարարությունը, որոնց դիմաց հասարակությունն ակնկալում է հոգևորականության արձագանքը.
— Անդրադարձ արտագաղթին որպես ազգային անվտանգության սպառնալիքի.
— Ո՞րն է եկեղեցու ընկալումը տնտեսության վերաբերյալ, արդյո՞ք չի խրախուսվում ծուլությունը, որը եկեղեցին դիտում է որպես մահացու մեղք.