Թեստ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայից

test ekexecu patmutan - Թեստ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայից

2002 թ․-ից հայկական դպրոցներում դասավանդվում է «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկան: Եկեք ստուգենք, թե այդ թեմայով 25 հարցից քանիսի՞ ճիշտ կպատասխանեք: