Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի քարոզը՝ Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցում


Յունահայոց Առաջնորդ՝ Գերշնոր Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի քարոզը։
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցի Աթէնք:
27/11/ 2016