Ներսես արք. Մելիք-Թանգյանի «Հայոց եկեղեցական իրավունքը» pdf

.download - Ներսես արք. Մելիք-Թանգյանի «Հայոց եկեղեցական իրավունքը» pdf (6.09Kb)
Բ հրատարակութիւն
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ — 2009