ՆԱՒՈՒՄԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆԸ

ՆԱՒՈՒՄԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆԸ

1
1 Պատգամ Նինուէին: Նաւում Ելկեսացու տեսիլքի գիրքը:
ՏԷՐԸ ԱՀԱՒՈՐ Է ԵՒ ԲԱՐԻ
2 Տէր Աստուած նախանձոտ է եւ վրէժխնդիր,
Տէրը վրէժխնդիր է բարկութեամբ,
Տէրը վրէժ է լուծում իր հակառակորդներից,
եւ ինքն է վերացնում իր թշնամիներին:
3 Համբերատար է Տէրը,
մեծ է նրա զօրութիւնը,
Տէրը ամենեւին չի արդարացնում մեղապարտին:
Նրա ճանապարհը հողմապտոյտով է եւ կործանումով.
քամին նրա ձին է, ամպերը՝ նրա ոտքերի փոշին:
4 Սաստում է ծովը, ցամաքեցնում այն,
չորացնում բոլոր գետերը:
Չորացան Բասանն ու Կարմելոսը,
Լիբանանի բոլոր ծաղիկները թառամեցին:
5 Լեռները դողացին նրանից,
բլուրները սասանուեցին,
խախտուեց երկիրը նրա առաջ,
ինչպէս նաեւ նրա բոլոր բնակիչները:
6 Նրա բարկութեանն ո՞վ կը դիմանայ,
ո՞վ կը կանգնի նրա զայրոյթի եւ սրտմտութեան դէմ:
Նրա զայրոյթը հալեցնում է իշխանութիւնները,
ժայռերը խորտակւում են նրա առաջ:
7 Բարեհաճ է Տէրը նրանց նկատմամբ,
ովքեր ապաւինում են նրան նեղ օրերին.
Նա ճանաչում է իրենից երկիւղ կրողներին:
8 Հեղեղով վերջ կը տայ իր դէմ ըմբոստացածներին,
եւ խաւարը կը հալածի նրա թշնամիներին:
ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ ՅՈՒԴԱՅԻ ԵՐԿՐԻՆ
9 Ի՞նչ էք խորհում Տիրոջ դէմ.
ինքն է վերջ տալու եւ կրկին անգամ վրէժ չի լուծի նեղութեան մէջ:
10 Մինչեւ իրենց հիմքերը նրանք խոպան պիտի դառնան.
բաղեղով պատուածի պէս պիտի սպառուեն
եւ լինեն ինչպէս չորացած եղէգ:
11 Քեզնի՛ց պիտի դուրս գայ Տիրոջ դէմ չար խորհուրդը՝
հակառակութեամբ չարիք խորհելու միտքը:
12 Այսպէս ասաց Տէրը բազում ջրերի իշխանների մասին.
«Այսպէս պիտի բաժանուեն նրանք,
եւ քո մասին այլեւս լուր չի լսուելու:
13 Հիմա պիտի խորտակեմ քո գլխին կախուած նրա գաւազանը
եւ քո կապանքները պիտի խզեմ»:
14 Տէրը կը հրամայի քեզ համար,
եւ այլեւս չի հռչակուի քո անունը. «Պիտի ջնջեմ քանդակուած եւ ձուլածոյ կուռքերը քո աստծու տնից
եւ այն գերեզման պիտի դարձնեմ քեզ համար»:
15 Ահա արագընթաց են աւետաբերի ոտքերը լեռների վրայ,
որ խաղաղութիւն է աւետում:
Տօնի՛ր քո տօնը, Յուդայի՛ երկիր,
կատարի՛ր քո ուխտը,
քանի որ այլեւս քո միջով չի անցնելու անօրէնը քեզ հիւծելու համար:
Նա վախճանուեց, մաշուեց ու վերացաւ696:
2
ՊԱՏԳԱՄ ՆԻՆՈՒԷԻՆ
1 Ելաւ նա, ով փչում է քո դէմքին
եւ քեզ փրկում նեղութիւնից.
հսկի՛ր ճանապարհը,
պնդացրո՛ւ մէջքդ, զօրացի՛ր մեծ ուժով.
2 քանզի Տէրը վերադարձրեց Յակոբի հպարտութիւնը
Իսրայէլի հպարտութեան նման,
քանի որ բոլորովին թօթափեցին նրանց եւ նրա ճիւղերը ապականեցին:
3 Նրա զօրեղ մարդկանց զէնքը հզօր մարդիկ են,
որոնք խաղում էին կրակի հետ.
նրանց կառքերի սանձերը կը փայլեն պատերազմի նախօրեակին.
հեծեալները իրար կ՚անցնեն ճանապարհներին
եւ հրապարակներում կը խառնուեն իրար:
4 Նրանց տեսքը կրակէ լամպերի նման է,
եւ նրանք փայլակի պէս այս ու այն կողմ են գնում:
5 Նրա մեծամեծները կը յիշեն եւ ցերեկը կը փախչեն,
կը տկարանան իրենց ճանապարհներին,
կը շտապեն դէպի պարիսպները
եւ կը պատրաստեն իրենց առաջապահներին:
6 Քաղաքների դռները բացուեցին,
արքունիքները կործանուեցին,
եւ նրանց հարստութիւնը յայտնի դարձաւ:
7 Ինքը ելնում էր,
նաժիշտները գալիս էին նրա առաջ
եւ, ինչպէս աղաւնիներ, հառաչում էին իրենց սրտերում:
8 Նինուէի ջրերը նման էին աւազանի ջրերի.
նրանք փախան քեզնից եւ տեղ չբռնեցին:
9 Չկար մէկը, որ հսկէր.
յափշտակում էին արծաթը,
յափշտակում էին ոսկին,
եւ նրա զարդեղէնին չափ չկար:
Ծանրացան աւելի քան նրա բոլոր ցանկալի սպասքները:
10 Սրտի սոսկում, թօթափում եւ ձգտում,
ծնկների թուլացում,
ցաւ ամէն մէջքի վրայ,
եւ բոլորի երեսները սեւացան պուտուկի նման:
ՆԻՆՈՒԷՆ ՆՄԱՆ Է ՊԱՐՏՈՒԱԾ ԱՌԻՒԾԻ
11 Ո՞ւր են առիւծների որջերն ու նրանց կորիւնների որսերը,
ո՞ւր գնաց մտաւ առիւծը.
չկար մէկը, որ վախեցնէր առիւծի կորիւնին:
12 Առիւծը բաւական որս արեց իր կորիւնների համար,
որս խեղդեց իր կորիւնների համար,
իր բոյնը լցրեց որսով
եւ իր որջը՝ յափշտակուած բաներով:
13 «Ահա ես քո դէմ եմ, — ասում է Ամենակալ Տէրը, —
ծխով կ՚այրեմ քո զօրքերը,
սուրը կ՚ուտի քո առիւծներին,
երկրից կը վերացնեմ քո որսը,
եւ այլեւս չեն լսուի քո գործերը»:
3
ՍՊԱՆԴԻ ՄԱՏՆՈՒԱԾ ՈՃՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԸ
1 Ո՛վ արեան քաղաք,
բոլորովին սուտ,
անիրաւութեամբ լի,
ուր որսը պէտք է փնտռուի697:
2 Հարուածների ձայն,
անուի շարժման ձայն,
կառքերի շաչիւն,
հեծեալների դոփիւն,
3 զէնքի փայլ, սուսերի շող,
վիրաւորների թաւալգլոր անկում,
հաշիւ չկար նրա ժողովուրդներին: Նրանք պիտի տկարանան իրենց մարմնով բազում պոռնկութեան պատճառով:
4 Գեղապանծ պոռնիկ,
կախարդների գլխաւոր,
որ վաճառում էր ազգը իր պոռնկութեամբ
եւ տոհմերը՝ իր կախարդանքներով:
5 «Ահա ես քեզ դէմ եմ, — ասում է Ամենակալ Տէր Աստուածը, —
պիտի բացեմ քո յետնամասը,
քօղ պիտի գցեմ քո դէմքին,
ազգերին ցոյց պիտի տամ քո ամօթը
եւ թագաւորութիւններին՝ քո անարգանքը:
6 Քեզ վրայ պիտի նետեմ քո պղծութիւններն ու աղտեղութիւնները
եւ խայտառակ պիտի անեմ քեզ:
7 Եւ այնպէս պիտի լինի,
որ ով տեսնի քեզ, պիտի իջնի եւ ասի.
“Խե՛ղճ Նինուէ, ո՞վ կը լինի, որ հեծեծի քեզ համար,
որտեղի՞ց մխիթարութիւն փնտռենք քեզ համար:
8 Բաժի՛ն պատրաստիր, քնա՛ր լարիր, ո՛վ Ամոնի նահանգ,
որ բնակւում ես գետերի միջեւ՝ ջրերով շրջապատուած,
որի սկիզբը ծովն է,
եւ ջրերը՝ նրա պարիսպը:
9 Եթովպացիներն ու Եգիպտոսը նրա զօրութիւնն են,
եւ նա երբեք փախուստի չէր մատնուի.
լիբիացիները նրան օգնական դարձան:
10 Սակայն նա էլ սասանուելով գերի կը գնայ,
քարին կը խփեն նրա զաւակներին նրա ճանապարհների սկզբում,
նրա բոլոր թանկարժէք իրերի վրայ վիճակ կը գցեն
եւ նրա բոլոր մեծամեծները ձեռնակապերով կը կապուեն:
11 Եւ դու կը հարբես, կը յիմարանաս,
թշնամիներից քեզ համար ոտքի տեղ կը խնդրես:
12 Քո բոլոր ամրոցները նման են ծառի վրայ երեւացող թզի,
որ եթէ շարժուի, կ՚ընկնի ուտողների բերանը:
13 Ահա քո ժողովուրդը կանանց նման կը լինի քո մէջ,
քո թշնամիների համար անպայման կը բացուեն քո երկրի դռները,
եւ կրակը կը լափի քո նիգերը:
14 Պաշարման համար ջո՛ւր լցրու եւ ամրացրո՛ւ քո ամրոցները.
մտի՛ր ցեխի մէջ, կոխոտի՛ր,
շաղախի՛ր այն յարդի հետ եւ պնդացրո՛ւ աւելի քան աղիւսը:
15 Այնտեղ կրակը կը լափի քեզ,
սուրը կը սպանի քեզ,
կ՚ուտի քեզ ինչպէս մորեխը
եւ կը ծանրանայ ինչպէս ջորեակը:
16 Շատացրիր քո վաճառելիքը երկնքի աստղերի չափ,
եկաւ ջորեակը, թռաւ,
17 առաջ գնաց ինչպէս փոքրիկ մորեխը.
եւ քո խառնամբոխը նման էր մորեխի,
որ ցուրտ օրերին կպչում է ցանկապատին.
ծագեց արեւը, գնաց եւ չիմացուեց նրա տեղը:
18 Վա՜յ նրանց.
քո հովիւները ննջեցին,
Ասորեստանի թագաւորը կոտորեց քո զօրքերը,
քո ժողովուրդը չուեց լեռները,
չկար մէկը, որ մնար:
19 Թարախակալուեցին քո վէրքերը,
եւ քո անկումը բուժում չունի.
բոլոր նրանք, ովքեր լսեցին քո գոյժը,
ծափ կը զարնեն քեզ համար,
քանի որ ո՞ւմ վրայ չեկաւ քո չարութիւնը մշտապէս:

[696] Իմաստի յստակութեան համար այս համարում հետեւել ենք եբրայերէն բնագրին:
[697] Եբրայերէն՝ այնտեղ որսը պակաս չէ: