ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԵՀԱՐԱՆԸ (ԴԻՎԱՆԱՏՈՒՆԸ) ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ Է…

Bagrat Galstanyan 245 - ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՎԵՀԱՐԱՆԸ (ԴԻՎԱՆԱՏՈՒՆԸ) ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ Է…

 Կարգեցին առաքեալքն եւ եդին հաստատութեամբ, թե որպէս Տէր հրաման ետ և պարգևեաց մեզ, թէ “Զոր արձակիցէք յերկրի, արձակեալ լիցի յերկինս, և զոր կապիցէք յերկրի կապեալ եղիցի յերկինս” (Մատթ. ԺԶ 18) նոյնպէս և հրաման առեալ քահանայութեան և երիցանց կարգի զարժանիս աւրհնութեանն միաբան աւրհնել և զանարժանսն միաբան կապել և ըմբերանել: Եւ զոր կապպեսցենն՝ կապեալ կացցէ մինչև հնազանդեսցի առաջնորդին: Ապա եթե տարապարտուց և յանարժանս զոք կապպեսցեն՝ պատիժ պատուհասի ընկալցին ըստ արժանի, որք ի զուրն կապեցին: Բայց որ կապեցաւն՝ ընկալցի ախորժելով զկապանսն որպես թէ իցէ արժանի կապանացն”: (ԿԱնՈՆՔ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆՔ ԻԳ, 23)

 Սիրելիներ, բոլորիդ հայտնի նախաձեռնության պարագլուխները Կորյուն աբեղայի գլխավորությամբ կամ ներշնչմամբ, արդեն երկար ժամանակ, հակառակ իրենց կողմից Ամենայն Հայոց Հայրապետի, հոգևորականց դասի, հավատացյալների հասցեին հնչեցրած բոլոր տեսակի հայհոյանքների, ստի, կեղծիքի, զրպարտությունների, և հակառակ մեր անձնական կամ հրապարակային բոլոր հորդորներին, խնդրանքներին, ծով համբերությանն ու հանդուրժողականությանը և հրավերին վերադառնալու կանոնական դաշտ և հարցերն ու խնդիրները լուծել Հայ Եկեղեցու կյանքին հարազատ սկզբունքներին և էությանն համապատասխան՝ վերջին զազրելի արարքը գործեցին, բռնազավթելով Վեհարանի (Դիվանատան շենքը)՝ անմնացորդ սուտ ու հերյուրանք տարածելով Սուրբ Գեղարդի վերաբերյալ ևս, որը պատճառ դարձավ շատերի գայթակղության և մոլորության, որի պատասխանը Տիրոջ Խոսքի համաձայն որպես երկանաքար մնում է իրենց պարանոցին: Այսու, ես՝ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանս, մեր Տիրոջ կողմից փոխանցված Առաքելական շնորհով, ձեռնադրությամբ և օծմամբ որպես Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ և Ուղղափառ Եկեղեցու եպիսկոպոս, որպես Տավուշ աշխարհի՝ Հայոց Հյուսիս-Արևելյան կողմանց դարպասների առաջնորդ, որպես Մխիթար Գոշ մեծ վարդապետի, Վանական վարդապետի ժառանգության հսկողն ու շարունակողը, ինձ տրված “կապելու և արձակելու” իրավունքով և իշխանությամբ, կապում եմ Կորյուն աբեղային և իր չար աղանդի անդամներին՝ որպես հերձվածողներ և դուրս Հայ Եկեղեցու կյանքից մինչև իրենց կատարյալ զղջումն ու ապաշխարությունը և վերադարձը Հայ Եկեղեցու սրբազան գիրկը:
Դիմում եմ ձեզ՝ Կորյուն աբեղա և խմբի անդամներ, եթե ընդունում եք Հայ Եկեղեցու եպիսկոպոսի կանոնական “կապելու և արձակելու” իրավունքն ու իշխանությունը ապա կհետևեք մեր հորդորին և զղջումով ու ապաշխարությամբ կարժանանաք թողության և արձակման, իսկ եթե ոչ՝ ապա արդեն իսկ դուք ձեզ դուրս եք դրել մեր Սուրբ Եկեղեցուց, չընդունելով առաքելական պատգամն ու եպիսկոպոսական իշխանության վավերականությունը:
 Չարի պատերազմը Սուրբ Եկեղեցու դեմ ինչ տեսքով և գույնով էլ լինի պետք է վերջ գտնի և “… վեմի վրա պիտի կառուցեմ Իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները չպիտի հաղթահարեն նրան” (Մատթ.16:18):
Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Հայր Աստծու սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունն առաջնորդեն մեր կյանքը. Ամեն:

Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան

Առաջնորդ Տավուշի Թեմի