Կիպրիանոս. Աղոթագիրք. pdf

Kipryanos agotagirq 524x660 - Կիպրիանոս. Աղոթագիրք. pdf


ԳԻՐՔ ԱՂՕԹԻՑ ՈՐ ԿՈՉԻ ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ
վասն ամենայն ազգ պատահարաց որք գան ի վերայ մարդոյ:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2010.– 112 էջ:

Սույն Աղոթագիրքը 1953 թ. Երուսաղեմում
տպա գրված «Կիպրիանոս» աղոթագրքի
վերահրա տարակությունն է:

ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է ՄԵԿԵՆԱՍՈՒԹՅԱՄԲ
«ՍԱՐԳԻՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

.download - Կիպրիանոս. Աղոթագիրք. pdf (1.22Mb)