Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը հավաստումն է Նրա աստվածային բնության

 Եւ վեց օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին եւ նրա եղբորը՝ Հովհաննեսին, եւ նրանց հանեց առանձին, մի բարձր լեռ եւ նրանց առաջ պայծառակերպվեց (Մատթ. 17:1-2):

 Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության կամ Այլակերպության տոնը Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցու հինգ տաղավար տոներից է, որն այս տարի տոնում ենք հուլիսի 23-ին: Այն հիշատակությունն է Հիսուսի` Թաբոր լեռան վրա Իր երեք աշակերտներին` Հովհաննեսին, Հակոբոսին եւ Պետրոսին, Աստվածային փառքով երեւման, որը նկարագրում են Ավետարանները (Մատթ.17; 1-13, Մարկ. 9; 2-12, Ղուկ. 9 28-36):

 Իր քարոզչության երրորդ տարվա ամռանը Հիսուս, աշակերտներից ընտրելով Պետրոսին, Հակոբոսին եւ Հովհաննեսին, նրանց հետ բարձրանում է Թաբոր լեռը` աղոթելու. «...լեռ ելավ աղոթքի կանգնելու» (Ղուկ. 9;28): Երբ աղոթքի կանգնեց, այդ պահին, երբ Նա Հոր հետ էր, հանկարծ «Նրա երեսի տեսքը այլակերպվեց» (Ղուկ. 9;29), եւ Հիսուս աշակերտներին երեւաց Իր աստվածային փառքով: Այստեղից եւ տոնի անունը` «Պայծառակերպություն»: Հայ եկեղեցին այն անվանում է Պայծառակերպություն` շեշտելով Քրիստոսից ճառագող աստվածային փառքն ու փայլը .«Նրա դեմքը փայլեց` ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ՝ ինչպես լույսը» (Մատթ.17; 2):

 Պայծառակերպության ընթացքում Հիսուսի` ամբողջովին լույսով ողողվելը եւ Նրանից լույսի ճառագումը հավաստումն են Նրա աստվածային բնության: Եվ կարելի է ասել, որ Աստվածհայտնությունն՝ իր տեսանելի կերպի մեջ, իրականացավ լեռան վրա` Պայծառակերպության պահին: Այդ պահին Հիսուսի կողքին հայտնվում են լույսով պարուրված Մովսեսն ու Եղիան եւ Նրա հետ խոսում վերահաս տառապանքների ու չարչարանքների մասին: Սքանչելի տեսարանից զմայլված` Պետրոս առաքյալը բացականչում է. «Տե՛ր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք.եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք. մեկը Քեզ համար, մեկը` Մովսեսի, մեկն էլ` Եղիայի» (Մատթ. 17; 4): Մինչ նա խոսում էր, լուսափայլ մի ամպ հովանի է դառնում նրանց, եւ ամպից եկող ձայնը ազդարարում է. «Դա՛ է Իմ սիրելի Որդին, որին հավանեցի, Դրա՛ն լսեցեք» (Մատթ. 17; 5): Հանգստացնելով ու ոտքի կանգնեցնելով սարսափած ու գետնամած առաքյալներին` Հիսուս նրանց պատվիրում է առայժմ չհայտնել տեսածի ու լսածի մասին` մինչեւ Աստծո Որդու խաչելությունը եւ Հարությունը: Քրիստոս, որ մարմնացել էր Ադամի բնությամբ, պայծառակերպությամբ ցույց տվեց այն փառքը եւ մեզ վերստին հագցրեց այն նույն լուսեղեն զգեստը, որն ուներ Ադամը դրախտում, եւ որն Աստված վերցրել էր նրանից մեղանչումից հետո: Հետեւաբար, ինչպես ասել էր` «…արդարները երկնքի արքայության մեջ կծագեն, ինչպես արեգակը» (Մատթ. 13; 43), Քրիստոս պայծառակերպվեց, որպեսզի աշակերտներին ցույց տա, թե ինչ կերպարանքով է հայտնվելու նրանց Հարությունից հետո եւ նույն կերպարանքով գալու է նաեւ Դատաստանի օրը: Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնի խորհուրդը, որը հաստատում է ճշմարտությունը, որ Հիսուս Աստծո «սիրելի Որդին է», Աստծո պատվերն է. «Դրա՛ն լսեցեք»: Առաքյալներին ուղղված այս խոսքը պատգամ է ողջ մարդկային ցեղին, բոլոր ժամանակներում: Սա է Պայծառակերպության տոնի թելադրանքը, դրա խորհրդի բանալին. սիրել Աստծուն, լսել Նրա պատվիրանները, հետեւել դրանց, կյանքի վերածել Նրա պատգամները, որոնք մարդկանց երջանկության եւ ժողովուրդների խաղաղության գրավականն են:

Աղբյուր «Սյունյաց կանթեղ»