Կա­րե­լի՞ է համ­բու­րել նոր մկրտվածին

 Ա­յո՛: 14-րդ դա­րից սկսած «Մաշտոց» ծիսական ժողովածունե­րում հստակ նշվում է, որ Ս. Մկր­տութ­յան մաս­նա­կից­նե­րը կա­րող են համբուրել նոր մկրտվա­ծին: Պարզապես վառ արտահայտված շրթներկ օգտագործած աղջիկները կամ կանայք պետք է ավելի զգույշ համբուրեն, որպեսզի այն չտպավորվի մկրտվածի վրա։ Իսկ չհամբուրելու արգելքը «ժողովրդական քրիստոնեության» հնարածն է, որով հավանաբար փորձ է արվում առավել կարևորություն տալ Ս․ Մյուռոնին։