Ի՞նչն է քեզ համար լավ բանը

 Մի օր Երկնքով չհետաքրքրված մի մարդու հարցրի. «Ի՞նչն է քեզ համար լավ բանը»: Նա պատասխանեց. «Դիրքն ու դրամը»: Նա ինքնիրեն խաբած պիտի լիներ, եթե այլ պատասխան տար:

  Իսկ դու, ընթերցո՛ղ բարեկամ, ի՞նչն է քեզ համար կարեւոր բանը. դիրքն ու դրա՞մը, թե՞ Հիսուսի Սերն ու Խաչը: Դիրքն ու դրամը չեն կարող քեզ խաղաղություն տալ եւ հանգիստ շնորհել: Կարող ես մեծ գումարներ ունենալ բայց նույնքան էլ մեծ մտահոգություններ: Կարող ես բարձր դիրքերի հասնել, բայց երբեք էլ հանգիստ չգտնել: Աստծո զավակներից շատե՛րը ո՛չ դիրք ունէին եւ ո՛չ էլ դրամ, բայց եւ այնպես, ունէին ներքին խաղաղություն, որ նրանց անհաղթելի էր դարձնում:

 Վաղինակ Ծ. վրդ. Մելոյան
Աղբյուր՝ «Սյունյաց Կանթեղ ամսաթերթ» #46 (80)