Ինչ է նշանակում Ավետիս

Ավետիս նշանակում է ուրախալի, բերկրալի լուր: Մեզ համար ավետիս է համարվում Հիսուս Քրիստոսի գալուստը, ինչպես նաեւ այն ամենը, որ պատմում է Նրա տնօրինությունների մասին, քանի որ դրանք մեծ ուրախություն են պատճառում մեզ: Չէ՞ որ դրանց միջոցով իրականացավ մեր ազատագրումը մեղքի կապանքներից:
Նրա ծննդյան ավետիսը երկնքից Աստվածամորը բերեց Գաբրիել հրեշտակապետը: Իսկ Քրիստոսից հետո Նրա սքանչելի գործերի, խաչելության, հրաշափառ հարության, համբարձման եւ այդ ամենի միջոցով մեզ տրված փրկության ավետիսը աշխարհով մեկ տարածեցին Նրա աշակերտները: Այդ պատճառով նրանց քարոզելը կոչվում էր նաեւ ավետարանել, այսինքն՝ ավետիսը հայտնի դարձնել:

Աղբյուր՝ «Սրբազան ժառանգություն» Հայ քրիստոնեական մշակույթի համառոտ հանրագիտարան: