Գևորգյան հոգևոր ճեմարան (աստվածաբանական համալսարան) 2020 -2021 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը (Աստվածաբանական համալսարան) հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելություն «Աստվածաբանություն» մասնագիտությամբ (թվանիշը՝ ԻԵ.00.01):

ԳՀՃ ասպիրանտուրա կարող են ընդունվել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան ունեցողները:
Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անձի դիմումը լրացվում է ԳՀՃ քարտուղարությունում՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1. ինքնակենսագրություն, անձնագրի պատճեն և 3 լուսանկար (3×4 չափսի),
2. մկրտության վկայական,
3. բակալավրի և մագիստրոսի դիպլոմների ու դրանց միջուկների պատճենները,
4. աստվածաբանական գիտությունների շրջանակներում գրավոր գիտական աշխատանք (հրատարակված կամ անտիպ, pdf կամ word ձևաչափով):

Ասպիրանտուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2020 թ. մայիսի 18-ից օգոստոսի 11-ը ներառյալ՝ երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին, ժամը 10:00-16:00:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Գևորգյան հոգևոր ճեմարան (հեռախոս՝ (+374 10) 517-180, (+374 77) 402026, էլ. հասցե՝ gevorgianseminary@gmail.com):