Ես վախենում եմ մեռնելուց: Ասա՛ ինձ, ի՞նչ կա մահվան այն կողմում (առակ)

Հիվանդը շրջվեց դեպի բժիշկը, մինչ վերջինս պատրաստվում էր հեռանալ զննման սենյակից, և ասաց.

 -Բժիշկ, ես վախենում եմ մեռնելուց: Ասա՛ ինձ, ի՞նչ կա մահվան այն կողմում:

Բժիշկը հանդարտ պատասխանեց.

-Չգիտեմ:

-Չգիտե՞ք: Չէ՞ որ դուք քրիստոնյա եք, դուք պե՛տք է իմանաք, թե ինչ կա մյուս կողմում:

 Բժիշկը բռնել էր դռան բռնակը, երբ դռան մյուս կողմից ճանկռտոցի և նվնվոցի ձայն լսվեց:

 Դռան բացվելուն պես մի շնիկ ներս ցատկեց ու խանդավառությամբ վազեց դեպի բժիշկը:

 Դառնալով հիվանդին` բժիշկն ասաց.
-Տեսա՞ր իմ շնիկին: Նա երբեք այս սենյակում չէր եղել, չգիտեր` ներսում ինչ կա: Նա գիտեր միայն մեկ բան. որ իր տերն այստեղ է, և երբ դուռը բացվեց, նա առանց վախենալու ներս ցատկեց: Ես շատ քիչ բան գիտեմ այն մասին, թե ինչ կա մահվան այն կողմում, բայց մեկ բանում վստահ եմ. ես գիտեմ, որ իմ Տերն է այնտեղ, իսկ դա ինձ բավարար է:

Գրառում՝ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4307329