Է անուն Տեառն.mp3

բեռնել.download Link 1 (2.10 Mb)

բեռնել.download Link 2 (2.10 Mb)

 

Է անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Փառաւորեալ անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.

ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է.
երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ: