Է անուն Տեառն.mp3

logo.mp3 - Է անուն Տեառն.mp3

.download - Է անուն Տեառն.mp3 Link 1 (2.10 Mb)

.download - Է անուն Տեառն.mp3 Link 2 (2.10 Mb)

 

Է անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Փառաւորեալ անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.

ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է.
երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ: