Աստվածաշնչյան ճաշու ընթեցումներ 2020

ՑԱՆԿ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԵԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԻՆԵՐԻ 2020
ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
(Ըստ նոր տոմարի)
Կազմուած ըստ Հայ Եկեղեցու Ճաշոցի
(Վաղարշապատ, 1872 թ.)
Կազմեց՝ Արթուր սրկ. Յակոբեան

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ 2020

Բեռնել.download (2.12MB)