Աստվածաշնչյան ճաշու ընթեցումներ 2019

ՑԱՆԿ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԵԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԻՆԵՐԻ 2019
ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
(Ըստ նոր տոմարի)
Կազմուած ըստ Հայ Եկեղեցու Ճաշոցի
(Վաղարշապատ, 1872 թ.)
Կազմեց՝ Արթուր սրկ. Յակոբեան

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ 2019

Բեռնել.download (932kb)