Աստվածաշնչյան ճաշու ընթեցումներ 2018

ՑԱՆԿ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԵԱՆ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ
ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԻՆԵՐԻ 2018
ՀԱՍԱՐԱԿ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
(Ըստ նոր տոմարի)
Կազմուած ըստ Հայ Եկեղեցու Ճաշոցի
(Վաղարշապատ, 1872 թ.)
Կազմեց՝ Արթուր սրկ. Յակոբեան
Հրատ. բաժնի տնօրէն՝ Արարատ քահանայ Պօղոսեան
Էջադրումը՝ Ղեւոնդ աւ. քահանայ Մայիլեանի
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի Տպարան

Բեռնել.download (932kb)