Աստված սեր է

1. Պարտականությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է դյուրագրգիռ:

2. Պատասխանատվությունն առանց սիրո ` մարդուն դարձնում է անհարգալից:

3. Արդարությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է անողոք:

4. Ճշմարտությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է քննամոլ:

5. Գիտելիքն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է մեծամիտ:

6Բարեկրթությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է երկերեսանի:

7Խելամտությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է խորամանկ:

8. Սիրալիությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է կեղծավոր:

9. Կարգապահությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է մանրախնդիր:

10. Իրավասությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է անհողդողդ:

11. Իշխանությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է բռնակալ:

12. Պատիվն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է ամբարտավան:

13. Հարստությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է ագահ:

14. Հավատն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է մոլեռանդ: