Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյան. Նվիրակությունը Հայոց Եկեղեցում

Բեռնել.download (31.9Mb)

Նվիրակությունը Հայոց Եկեղեցում X-XIX դդ. Արշակ եպս. Խաչատրյան:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2004.– 156 էջ:

Գիրքը նվիրված է հայ եկեղեցական կյանքում նվիրակության ինստիտուտի ձևավորմանը և զարգացմանը: Պատմական սկզբնաղբյուրների նրբին քննությամբ ցույց են տրվում նվիրակության ձևավորման ոչ միայն եկեղեցական այլև ագային-քաղաքական նախադրյալները:

Նվիրակների գործունեության շրջանակում հեղինակն անդրադառնում է նաև հայ գաղթավայրերի պատմությանը, Ս. Էջմիածնի միաբանական կյանքին և տնտեսական վիճակին վերաբերող մի շարք կարևոր հարցերի՝ դրանք դիտարկելով Հայոց Եկեղեցու նվիրակության և թեմական բաժանման շրջագծում: