ԱՂՈԹՔ ԴԱՍ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Հոր իմաստություն` Հիսուս,
Տո՛ւր ինձ իմաստություն,
Որ ամեն ժամ Քո առաջ
Խորհեմ, խոսեմ և գործեմ բարին
Եվ փրկիր ինձ
Չար խոհերից, խոսքերից և գործերից.
Եվ ողորմի՛ր Քո արարածներին
Եվ ինձ` բազմամեղիս: