4 կաթողիկոս տեսած տեր Եղիշեն արդեն 70 տարի ծառայում է իր ժողովրդին

Ter Eghishe avag qahana 880x660 - 4 կաթողիկոս տեսած տեր Եղիշեն արդեն 70 տարի ծառայում է իր ժողովրդին


4 կաթողիկոսներից օրհնություն ստացած և մինչ այսօր սպասավորող Եղիշե քահանան: