4 կաթողիկոս տեսած տեր Եղիշեն արդեն 70 տարի ծառայում է իր ժողովրդին


4 կաթողիկոսներից օրհնություն ստացած և մինչ այսօր սպասավորող Եղիշե քահանան: