Սուրբ Սուրբ. Կոմիտասյան.mp3

[audio:http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2014/04/Surb-Surb.mp3]

բեռնել.download Link 1 (3.20 Mb)

բեռնել.download Link 2 (3.20 Mb)

 

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:

Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3)
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ: