Պահապան խնդրեմք. mp3

logo.mp3 - Պահապան խնդրեմք. mp3
[audio http://ter-hambardzum.net/wp-content/uploads/2014/03/Pahapan-xndremq-ter-hambardzum.net_1.mp3] բեռնել.download Link 1 (3.02 Mb) բեռնել.download Link 2 (3.02 Mb)   Պահապան խնդրեմք ի Քէն Քրիստոս, մի անտես առներ, այլ շնորհեա խնդրողացս ի քէն զամենայաղթ զօրութիւն սուրբ խաչի Քո, յօգնութիւն անձանց մերոց: Եւ մի տար սասանութեան զոտս մեր Փրկիչ, այլ ամրացո հաստատուն հաւատով յանձինս մեր, զյոյս, զսէր եւ զհաւատս մինչեւ յաւիտեան: Աղբերացուցես զմեզ զշնորհս Քո զողորմութեան, Տէր Աստուած խոստովանեսցուք հաւատով Սուրբ զԵրրորդութիւնդ` զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ յաւիտեանս. Ամէն:

Ապաշխարության Համբարձի շարական, երգվում է Երեկոյան ժամերգության ժամանակ պահոց օրերին: