Նոր ծաղիկ. mp3

logo.mp3 - Նոր ծաղիկ. mp3

.download - Նոր ծաղիկ. mp3 Link 1 (2.04 Mb)

.download - Նոր ծաղիկ. mp3 Link 2 (2.04 Mb)

 

Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ, այսօր ի նոր գերեզմանէն: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Րենական լուսոյ սաղարթք, ի հոգեւոր գարնան փթթեալք: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:

Տաղի հեղինակը Սուրբ Ներսես Շանորհալին է: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում: