Գնահատե՜ք Խաչի զորությունը

Խաչը, որ անցյալում համարվում էր դատապարտության գործիք, այժմ պատճառ է փրկության, որովհետև մեր Փրկիչը բևեռվելով նրան միացավ:
Խաչը երկնքի բևեռներն են և երկրի հաստատությունը:
Խաչը նահապետների ցանկությունն է և մարգարեների կանխասացությունը:
Խաչը առաքյալների քարոզությունն է և հայրապետների դավանությունը:
Խաչը մարտիրոսների պսակն է և նահատակների հաղթանակը:
Խաչը թագավորների թագն է և իշխանների իշխանությունը:
Խաչը կույսերի սրբությունն է և ամուսնացածների ողջախոհությունը:
Խաչը այրերի շնորհն է և կանանց բարեզարդությունը:

Խաչը ծերերի ամրության ցուպն է և երիտասարդների իմաստության գավազանը:
Խաչը կենաց ծառն է և անմահության պտուղը:
Խաչը անմեղների խրատն է և մեղավորների քավիչը:
Խաչը մոլորվածների ճանապարհն է և խավարածների ճառագայթը:
Խաչը նավարկողների նավահանգիստն է և ճանապարհորդների օթևանը:
Խաչը երկնավորների ցնծությունն է և երկրավորների զվարճությունը:
Խաչը սանդրամետականների սարսափն է և երկրայինների սաստողը:
Խաչը Քրիստոսի փառքն է և քրիստոնյաների պարծանքը:
Խաչը հոգևոր զենք է և չբթացող սուր:
Խաչը դժոխքի ավեողն է և գերյալներին ազատողը:
Խաչը գերեզմանների կնիքն է և կյանքի հարությունը:
Խաչը դրախտի [դռները] բացողն է և արքայությունը որպես ժառանգություն տվողը:
Խաչը Քրիստոսի կարապետն է և հարության հրավերը:
Խաչը անհավատների կուրություն է և հավատացյալների զորությունը, որը և երկրպագուներին պայծառացնելով՝ կանգնեցնում է մեր Քրիստոս Աստծու աջ կողմում, Ում փառք հավիտյանս, ամեն: