Աղոթք Աստվածընկալ Սուրբ Խաչին

Մեր փրկության միջնո՛րդ եւ տիեզերքի
փրկագի՛ն, աշխարհի ճառագայթավետ լու՛յս եւ
արեգա՛կ սիրո, ապաստա՛ն հույսի, մեր
հանդեպ Աստծո երախտիքներիսուրբ եւ սոսկալի
նշա՛ն, սու՛ր աստվածամուխ՝ մեր
հակառակամարտին սպանող եւ մեր զգայարանների
դրո՛շմ եւ ամուր ապաստա՛ն մեր
ակնկալության, Քո աստվածային
զորությունը, որ հաստատուն է պահում
աշխարհի հիմքերը, թող պահի իմ հոգին եւ
մամինը ցասումից,
ցանկությունից եւ ատելությունից
եւ իմ հոգու ու մարմնի բոլոր փորձություններից
եւ գայթակղություններից, պահի Քո սոսկալի
զորության կողքին հավիտյանս հավիտենից.
ամեն: